หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 
 
ตำบลบ้านด่านนาขาม เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยมี ขอม, พม่าและมอญอาศัยอยู่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 ตรงกับปีขาล สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชได้ และทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี หลังจากนั้นจึงได้จัดกลุ่มผู้คนกลุ่มหนึ่งเข้ารักษาด่าน โดยส่งคนเข้ามาผลัดเปลี่ยนกัน ต่อมาจึงมีผู้คนเข้ามา ตั้งบ้านเรือนมากขึ้น และตั้งชื่อว่า บ้านด่านนาขาม ตามลักษณะภูมิประเทศที่มีต้นมะขามขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกบริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นทุ่งนา ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล ซึ่งเดิมใช้คำว่าสุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
 
   
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ตั้งอยู่เขตพื้นที่ของตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบและมีลำคลองริดไหลผ่านใจกลาง เมืองห่างจากตัวเมืองอำเภอเมืองฯ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจาก กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 504 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 7.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,550 ไร่
 
 
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีลำคลองริดไหลผ่าน ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลแรงและกัดเซาะริมตลิ่งบ้าง และในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอด และตื้นเขิน มีบริเวณที่เป็นดอนและที่ป่าสงวนแห่งชาติ สภาพพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่ค่อนข้าง ราบเรียบ มีระดับความสูงของพื้นที่ ประมาณ 70 – 90 เมตร จากระดับน้ำทะเลs พื้นดิน มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทั้งการทำนาข้าวและพืชไร่ และการปศุสัตว์
ความหมาย
รวงข้าว หมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางด้านเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ พืชสวน เป็นส่วนใหญ่
ภูเขา หมายถึง แนวภูเขาที่สลับซับซ้อน มีแมกไม้นานาพันธุ์เขียวชอุ่มชุ่มชื่นตลอดปี
คน 2 คน (ผู้หญิง กับ ผู้ชาย) คู่กัน อยู่ในตู้ขบวนรถไฟ
หมายถึง มีสถานีรถไฟซึ่งแต่เดิมเป็นศูนย์กลางในการ ขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน ลางสาด ลองกอง ถั่วลิสง ฯลฯ
รางรถไฟ หมายถึงมีเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟพาดผ่าน ใจกลางของเทศบาล
 
   
  ประชากรทั้งสิ้น 4,020 คน ประกอบด้วย
  ชาย จำนวน 2,000 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75
  หญิง จำนวน 2,020 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 552 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านห้วยกั้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 
   
เนื่องจากเทศบาลบ้านด่านนาขามมีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา การประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการทำนาข้าวเป็นผลผลิตหลัก และมีการทำพืชไร่ การปลูกข้าว ถั่ว หอม กระเทียม สวนทุเรียน ลางสาด นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ สุกร พื้นที่ที่ใช้ในการประกอบการเกษตร มีประมาณ 4,000 ไร่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณจำนวน 1,100 ครัวเรือน
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
    1   บ้านด่านนาขาม 407 426 833  
  2   บ้านด่านนาขาม 621 655 1,276
    3   บ้านปากเฉย 304 305 609  
  4   บ้านหน้าฝาย 560 530 1,090
    5   บ้านแม่เฉย 108 104 212  
      รวม 2,000 2,020 4,020
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10