หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 2 บานเปิดทรงสูง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง และไหล่ทางผิวจราจรโดยลงหินคลุกในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10