หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 


 
นายมนัส นวลสีใส
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
โทร : 086-2106143
 


 
นายธนวัฒน์ ปรีดี
รองประธานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
โทร : 087-2100483


 
นายยืนยงค์ เกตุวงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
โทร : 081-2800455
 
 
 
 
 
 


นายเพลิน มามีสา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
โทร : 087-1213440


นางวนิดา พิทักษ์ปัญญากุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
โทร : 085-0539067


นายภัทรพล ธนภูมิชยกร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
โทร : 093-2542227


นางนัทธมน คงสุข
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
โทร : 081-9728479


นายวิทวัส หมื่นเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
โทร : 061-2696244


นายวัชรินทร์ ศรีจันทร์ฉาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
โทร : 097-9243780


นายประยูร จันทร์อินบัว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
โทร : 087-1990383


นายวิชัย บุญอินเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
โทร : 087-8479923


นายสมชาย จันคำอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
โทร : 089-2725990


นายจำเนียน มูลแดง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
โทร : 087-1992732
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10