หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มกราคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ได้กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 และขอแจ้งคนพิการทุกคนหรือผู้ที่มารับเงินคนพิการให้นำบัตรประจำตัวคนพิการตัวจริงมารับเบี้ยยังชีพด้วยทุกครั้งตามตารางเวลาดังต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม หรือ สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ โทร. 055-447086 ต่อ 108

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 11.28 น. โดย สุรีรัตน์ อู่เงิน

ผู้เข้าชม 93 ท่าน