รับมอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  
 

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ได้นำคนพิการในเขตเทศบาลฯ ที่ได้รับการประเมินโดยแพทย์ หรือนักกายภาพ เพื่อรับมอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จากสโมสรโรตารี ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 09.11 น. โดย สุรีรัตน์ อู่เงิน

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย