หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2562  
 

         เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2562 ได้ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/bh6pak ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 14.31 น. โดย สุรีรัตน์ อู่เงิน

ผู้เข้าชม 12 ท่าน