หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประมวลภาพโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อและทันตสุขภาพ  
 

          วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อและทันตสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าฝาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 08.17 น. โดย สุรีรัตน์ อู่เงิน

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย