หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
 

          ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
          งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ได้กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 และขอแจ้งคนพิการทุกคนหรือผู้ที่มารับเงินคนพิการให้นำบัตรประจำตัวคนพิการตัวจริงมารับเบี้ยยังชีพด้วยทุกครั้งตามตารางเวลาดังต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม หรือ สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ โทร. 055-447086 ต่อ 108

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 13.51 น. โดย สุรีรัตน์ อู่เงิน

ผู้เข้าชม 53 ท่าน