หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าปลา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566   30 ก.ย. 2564 108
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยมุ่น   โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   23 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยมุ่น   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   23 มิ.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรบั อากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต ่ากว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือนธนั วาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเ   23 มิ.ย. 2564 2
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ในเมือง   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   23 มิ.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คอรุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 มิ.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง   22 มิ.ย. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นายาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดศูนย์ราชการและจุดเสี่ยง   21 มิ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.คอรุม   รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด   21 มิ.ย. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   21 มิ.ย. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 323
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10