หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขาม [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขาม [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขามให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6