หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขามให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
เรื่อง การกำหนดนโยบาย คุณธรรมจริยธรรม [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขามว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6