หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)