หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรือง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10