หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 
 
ประชาชนโดยรวมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสม กับการเพาะปลูก ทั้งการทำนาข้าว และพืชไร่ และเนื่องจากประชากรมีระดับเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงมีมาตรฐานการศึกษาปานกลาง อาชีพที่รองลงมาจากเกษตรและค้าขาย คือ การรับราชการ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 1 แห่ง ชื่อ วัดบ้านด่านนาขาม ซึ่งเป็นสถานที่สอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุ สามเณรเป็นศูนย์รวมจิตใจและการพบปะของ ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบพิธีทางศาสนา และประเพณีนิยมเนื่องในงานเทศกาล งานรื่นเริง งานบุญต่าง ๆ
 
 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง คือ
  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
  โรงเรียนราษฎร์อำนวย
มีศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน 2 แห่ง คือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านหนอง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าฝาย หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านหน้าฝาย
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขามมีการบริการทางด้านสาธารณสุขดังนี้
ศูนย์บริการสาธารณะสุข จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านด่านนาขาม
คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
  ตำบลบ้านด่านนาขามในพื้นที่ดังนี้
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จำนวน 1 คน
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 1 คน
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ จำนวน 1 คน
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
  อสม. จำนวน 105 คน
 
 
 
งานประเพณีสงกรานต์
เป็นงานประเพณีของเทศบาลฯ ที่ถือปฏิบัติกัน มาช้านานในวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านด่านนาขาม และจัดให้มีการสรงน้ำพระในช่วงบ่าย ในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เทศบาลฯ ได้จัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณวัดบ้านด่านนาขามโดยจัด ให้มีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส การแสดงพื้นเมือง และการแสดงมหรสพต่าง ๆ วัดบ้านด่านนาขามได้จัดให้มี
งานประเพณีลอยกระทง
เป็นงานประเพณีที่ชาวบ้านด่านนาขาม ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมาโดยตลอด ชาวบ้านด่านนาขามจะเรียกงานนี้ว่า “งานเทศกาลวันลอยกระทง” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ บริเวณวัดบ้านด่านนาขาม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดนางนพมาศ และการแสดงมหรสพ
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10