หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายยืนยงค์ เกตุวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
โทร : 081-2800455
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายฤทธิชัย ทองศรีอ้น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-9602039


นางสาวสุรีรัตน์ อู่เงิน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 089-5678369


นายไชยา เทศปาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-2816257


นายยงยุทธ รอดมั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-8228118


นายกิติศักดิ์ แสนพลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 082-5539587


นางสาวมาชุรี ฐานะตระกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-3819838