หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 


 
นายยืนยงค์ เกตุวงศ์
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่นกลาง)
 
 


 
นายยงยุทธ รอดมั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)


นายธวัชชัย เมืองด่าน
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน


นายธนาวุฒิ ใจคำสืบ
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน


นายบุญเลิศ เบาใจ
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน


นางรุ่งทิวา ใจสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นายวิเชียร เมืองด่าน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวิวัฒน์ โพธิ์เจริญ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10