หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมให้มีการรักษาและมีการตรวจสุขภาพอนามัย
  ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกาย
  ฝึกอบรมและพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
  จัดอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  บำบัดและจัดการขยะมูลฝอย
 
 
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
  อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงาน
  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10